Har du betalt minimum 50 % av reisens utgifter til transport og /eller overnatting med kredittkortet har du automatisk reise- og avbestillingsforsikring inkludert. Den inkluderte reiseforsikringen dekker blant annet legemeldt sykdom ved avreise.


På grunn av koronautbruddet behøver mange å endre sine reiseplaner og avbestille eller endre allerede bestilte reiser. For å kunne avbestille uten at du eller noen i reisefølget er syk, trenger du en ordinær helårs reiseforsikring, dette dekkes ikke av forsikringen i kredittkortet.


Foreløpig gjelder følgende i forbindelse med koronautbruddet (informasjonen oppdateres fortløpende)
•  Ved legeordinert karantene eller sykdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetiden /sykdom hindrer avreise. Avbestilling som følge av UD sine reiseråd dekkes ikke av denne forsikringen.

Hvilke reisende dekkes av forsikringen?
Kortholder og inntil 3 medreisende. Er det flere enn 3 medreisende, er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge samme reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder for å være forsikret. Samtlige må være medlemmer av Norsk Folketrygd og være bosatt i Norge. Reisen må også starte og slutte i Norge.
 
Når gjelder reiseforsikringen?
• På reiser med varighet inntil 90 dager. For reiser som varer eller skal vare i mer enn 90 dager gjelder ikke forsikringen for noen del av reisen. 
• For reiser med åpen retur og reiser uten returbillett gjelder forsikringen for reisens første 45 dager.

Når gjelder avbestillingsforsikringen?
• Den gjelder fra det tidspunkt minst 50 % av reisens totale kostnad til transport og/eller overnatting er betalt med kortet. 
• Depositum dekkes fra det tidspunkt 100 % av depositumet er betalt med bruk av kortet.
• Reisen må starte og slutte i Norge og forsikringen opphører ved avreisetidspunktet.
 
Aldersbegrensninger:
• Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 75 år. 
• Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 75 år. 
• Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 75 år. Opphører ved fylte 80 år.

Vi anbefaler deg å ta en titt på våre forsikringsvilkår og gjøre deg kjent med de ulike dekninger. 

Behøver du å melde inn skade, kan du gjøre dette elektronisk her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss, vi er her for deg!