ID-tyveriforsikring er inkludert i Eika Gold

Når noen utgir seg for å være deg

Identitetstyveri er alle situasjoner hvor en person uberettiget utgir seg for å være en annen gjennom misbruk av personopplysninger, med den hensikt å oppnå økonomisk vinning, enten gjennom tyveri, bedrageri, dokumentforfalskning eller andre ulovlige handlinger.
Dersom identitetstyveri har oppstått gir forsikringsselskapet tilgang til juridisk bistand inntil kr 50.000,- dersom kredittkortet har vært i bruk de siste 45 dagene eller har utestående revolverende kreditt. Egenandelen er på kr 4.000,-. 

Skademelding

Utsatt for uhell, sykdom eller tyveri på reise? Her finner du skademeldingsskjema.
 
Skademeldingskjema

Skademelding avbestilling

Skademelding forsinkelse

Skademelding ved sykdom og ulykke

Skademelding reisegods


Slik melder du din skade 
Skade kan meldes på e-post til forsikring@eika.no. Du kan også få hjelp ved å ta kontakt med Eika kundesenter på tlf. (+47) 915 03 850 eller per e-post: kundesenter@eika.no. Skader som har oppstått før 1.6.2017 meldes til Codan på telefon 81552470.

Utfylt skademeldingsskjema sendes til

Eika Forsikring
Postboks 332
2303 Hamar

E-post: forsikring@eika.no


Har du spørsmål vedrørende reise- og avbestillingsforsikringen, ta direkte kontakt med Eika Kundesenter, (+47) 915 03 850.